Bohorski slapovi

Nedeljski pohod po Bohorskih slapovih in malica na domačiji našega planinca Budna Jožeta.

Darinka Avguštin

P1000701
P1000709
P1000711
P1000705
P1000703
P1000710
P1000699
P1000702
P1000698
P1000706
P1000707
P1000697
P1000712
P1000700
P1000708
P1000704

Planinsko društvo Lisca Sevnica