Lovrenc, botanični biser Posavskega hribovja

lovrenc a

Planinsko društvo Lisca Sevnica je izdala zanimivo zloženko o Lovrencu, botaničnem spomeniku, Clusijevem svišču in kaj je potrebno, da bomo ohranili Clusijev svišč na Lovrencu. Zloženka je dostopna tudi vam.


LOVRENC

Lovrenc, s suhimi travniki sredi gozdne krajine poraščen 722 m visok vrh s cerkvijo sv. Lovrenca, se nahaja ob planinski poti med Velikim Kozjem in Lisco v občini Sevnica. Območje Lovrenca je del biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje in je botanična naravna vrednota državnega pomena. Velik naravovarstveni pomen predstavlja mešanica rastlinskih vrst, od alpskih do toploljubnih ilirskih. Najbolj je Lovrenc poznan po naravnem rastišču enega od rastlinskih simbolov planinstva - Clusijevega svišča (Gentiana clusii ).

Da bomo ohranili Clusijev svišč na Lovrencu, je:

  • obvezno ohranjati obstoječi način gospodarjenja (košnja enkrat letno);
  • dovoljeno obiskovanje območja po obstoječih poteh in stezah ter fotografiranje na način, da ne poškodujemo sosednjih rastlin ali travne ruše;
  • potrebno ohranjati naravovarstveni in učno vzgojni namen lokacije ter razvojno usmeritev izletniške, izobraževalne ter pohodniške točke.


Na območju botaničnega spomenika je prepovedano:

  • vsako poseganje, ki bi spremenilo rastiščne razmere na sami lokaliteti, npr. odstranjevanje ali spreminjanje vegetacije, spreminjanje kislosti oz. alkalnosti tal, odstranjevanje zemlje, ruše ali kamninske podlage, zasipavanje (odlaganje odpadnih materialov), gradnje vseh vrst ter zemeljska dela; 
  • trgati, izkopavati, poškodovati ali lomiti rastline oz. uničevati vegetacijske formacije;
  • spreminjati habitatne tipe, kot je npr. zaraščanje travnatih površin z grmovjem ali drevjem, spreminjanje travnatih v njivske površine;
  • vsakršno poseganje na varovanem in ograjenem območju, ki škodljivo vpliva na rastline ali njihove združbe (posedanje, vožnja s kolesi ali motornimi vozili, puščanje odpadnih snovi...);
  • gnojenje z naravnimi in umetnimi gnojili.
lovrenc b


Zloženka Lovrenc, botanični biser Posavskega hribovja
V sodelovanju s partnerji (Občina Sevnica, KŠTM Sevnica, Kozjanski park, Zavod RS za varstvo narave, Zavod RS za gozdove) bo v petek, 26. aprila 2013, ob 15. uri, potekalo odprtje nove informativne in označevalne table ob vhodu na rastišče Clusijevega svišča. Odprtje bo popestreno s prijetnim kulturnim programom in pogostitvijo. Odprtja se bodo udeležili tudi številni planinci - pohodniki ob polni luni, katerih vseslovensko srečanje bo ravno tistega dne v Sevnici.

Planinsko društvo Lisca Sevnica