Program dela Fotogalerije Lisca Lovrenc Osnovnošolski planinski krožek Mladinski odsek Društveni prispevki Članstvo Izposoja opreme Planinska karta Uporabni izdelki Društvena knjižnica

Iz zgodovine društva in Lisce

ORGANIZIRANO PLANINSTVO NA NAŠEM OBMOČJU IN PLANINSKI VODNIKI

    Lisca je bila za izletnike zanimiva že pred ustanovitvijo Posavske podružnice SPD l. 1905. Iz zapiskov lahko razberemo, da sta bila l.1906 dva organizirana izleta na Lisco. L.1907 je bilo po vpisni knjigi na Lisci 107 obiskov. Hojo v visoke hribe pa dokazuje podatek, da so leta 1911 razmišljali o stalnem najemu sobe na Okrešlju.
    Po podatkih je l.1924 Lisco obiskalo 798 planincev, naslednja leta pa se je število obiskovalcev še večalo. Tega leta sta bila organizirana dva izleta v Triglavsko pogorje in več drugih izletov. Ljudevit Stiasny, predsednik Posavske podružnice, je vodil 13 planincev za 5 dni na Triglav. Na občnem zboru je bila izražena želja, da bi vsako leto organizirali daljši izlet.
    V l.1936 so načrtovali smučarski tečaj na Lisci, vendar izgleda, da ga je že takrat muhasta zima onemogočila, tako kakor tudi večino načrtovanih tečajev v naslednjih letih. Najaktivnejši planinski organizatorji do 2. svetovne vojne so bili Ante Beg, Alojz Baša, Andrej Gostiša, Blaž Jurko in Ljudevit Stiasny.
    O delu planincev od konca vojne pa do l. 1951 ni zapiskov. Po pregledu knjižic nekaterih planincev in po njihovem pripovedovanju lahko sklepamo, da so hodili na bližnje hribe in predvsem na Triglav. Vodniki so bili Joško Košorok, Medved, Fanči Mulej, Minka Cernetič, Mara Zveglič, Bine Kaplan in Zorič.
    V 1.1952 je izlete vodila Majda Jesenko, ki je bila za izlete zadolžena tudi v naslednjem letu, poleg nje pa še Tone Piltaver, Magda Verščaj (za šolske otroke), Sašo Mesesnel, Bibi Tihole in Ivan Novak.
    L.1954 so bili za vodje izletov imenovani Dušan Stupar, Marija Petkovšek in Zlata Gorše za mladino.
    L.1955 sta bila za izletništvo zadolžena Joško Jesenšek in Pavle Stergar, za mladino pa Niko in Marjan Žibret v Krškem, Marjan Gabrič v Sevnici in Milan Jenčič v Boštanju. Mladino je vodil tudi Kastelic.
    L.1956 se je smrtno ponesrečil Martin Jamšek, ki je že pred drugo svetovno vojno vodil planinsko skupino v Jugotaninu. Zlasti po vojni so zelo intenzivno obiskovali Veliko Kozje in druge hribe. Na pustno nedeljo SO hodili k Svetemu Joštu in na Lisco. Po njegovi smrti je skupino nekaj časa vodil Tine Klemenčič. Na občnih zborih 1.1956 in 1957 o izletih niso veliko govorili.
    V 1.1957 je bil v Krškem ustanovljen Mladinski odsek, ki ga je sedem let zelo uspešno vodila Mira Božič. L.1959 je Stane Zorko iz krške vajeniške šole naredil izpit za vodiča.
    L. 1958 je bil za izletništvo zadolžen Miro Gošnik, za šolsko mladino v Sevnici pa Danilo Koritnik, vendar je mlade organizirano vodila le Božičeva. Enako je bilo l.1959, čeprav je bil za mladino v Sevnici zadolžen tudi Žgajnar. Organizirali so le nekaj izletov za člane.
    Tudi l.1960 je planince organizirano vodila le Božičeva. Iz poročil lahko razberemo, da je devet članov delalo slovensko transverzalo.
    L.1962 je bil vodja izletov Jože Jurečič, vodeni izleti pa so bili spet pod vodstvom Božičeve. V 1.1963 se v poročilih močno odražajo potrebe po vodnikih. Vodja izletov je bila Fanči Bratkovič, vodja mladine v Sevnici pa je za nekaj let postał Dušan Milost. V tem letu sta bili ustanovljeni planinski skupini v podjetjih Lisca in Kopitarna, organiziranih je bilo tudi več izletov.
    L.1964 je bil vodja izletništva Lojze Anzelc. Planinske skupine so ustanovili še na Občini Sevnica, v Mizarski delavnici, Jutranjki ter v Kovinarski in Celulozi v Krškem. V tem letu so organizirali že sedem izletov v visokogorje. Dva mladinca sta se udeležila vodniškega tečaja. Prvič je bil izdelan podroben načrt izletov. Njihovo število se je močno povečalo.
    L.1965 je izlete mladih vodila Elica Pečnik. Ustanovili so planinske skupine v Jugotaninu, Gozdnem obratu in Trgovskem podjetju v Krškem.
    V l.1966 so bili v komisiji za izletništvo Vinko Šeško, Dušan Stupar in Stane Camloh. Prvič je bil organiziran enotedenski pohodni tabor v Avstrijo, Švico in Italijo. Od takrat so bili tabori za odrasle v taki obliki organizirani skoraj vsako leto.
    L.1967 je bil vodja izletov Vinko Šeško. L.1968 so bili v komisiji za izlete Tone Marolt, Slavko Vilčnik in Vinko Šeško, Vera Drnovšek pa je dve leti uspešno vodila Mladinski odsek in izlete mladih. V l. 1969 je vodil izlete Lojze Motore, ki je vse do smrti l. 2004 ostal gonilna sila planinskega dela tako v društvu kot v okviru PZS.
    Od l.1971 pa do 1.1978 je izlete mladih uspešno vodila Nevenka Zajc. Osnovnošolce v Tržišču in Krmelju je vodil Tone Zgonc. Mladinski vodniki so postali Nevenka Zajc, Bojan Žlender, Marjan Jazbinšek, Ivanka Godec, Lojze Derstvenšek, Zlatko Zebič in Ljubo Petančič. Aktivne so bile skupine mladih planincev v Jutranjki, Trgovskem podjetju, Lisci in v osnovnih šolah Sevnica in Krmelj.
    L. 1972 so bili na seznamu novi vodniki: Ljubo Motore, Anka Oštir, Rudko Mlinarič, Tone Zgonc, Roman Novšak in Marija Bon.
    V 1.1973 je bil ustanovljen Smučarski klub, ki je organiziral smučarske tečaje in izlete. V tem letu so naredili tečaj za mladinske vodnike Ferdo Androjna, Bojan Dernovšek in Jože Udovč.
    L. 1974 je šolsko mladino v Krmelju vodila Tatjana Filipič. V tečaju za mladinske vodnike so bili Zoran Drobne, Jožica Kuk, Janez Levstik, Albert Piltaver in Tone Svenšek.
    L. 1975 so bili v komisiji za izlete Lojze Motore, Ivan Špes in Tine Klemenčič. Mladinski vodniki so postali Mojca Hruševar, Arno Koštomaj, Fanika Mlakar, Jože Jojo Petek, Vili Pfeifer, Jani Zemljak, Alojzija Zupančič, leto kasneje pa Hermina Androjna, Albert Felicijan, Jože Guštin in Bojan Volarič.
    L. 1977 smo dobili prve planinske vodnike: Lojzeta Motoreta, Lojzeta Anzelca in Jožeta Koštomaja. Tečaj za mladinske vodnike so opravili Joško Kovač, Andreja Tomšič, Cvetka Trček in Jure Zupančič. Lojze Motore se je udeležil odprave na Mount Kenijo (Afrika).
    V 1.1978 so postali planinski vodniki Marij Geršak, Jože Raušl, Tone Šeško, Franci Vovk in Vinko Šeško, mladinski vodniki pa Boris Bogovič, Marta Kurnik, Marica Lipar in Majda Radišek.
    L.1979 smo ustanovili klub vodnikov, ki je prevzel skrb za organizacijo izletov. Vodja kluba je postal Vinko Šeško. Tečaj za mladinske vodnike sta opravila Stojan Anzelc in Jazbinšek.
    L.1980 sta se Lojze Motore in Vinko Šeško udeležila meddruštvene alpinistične odprave v Ande.

 

Napovednik dogodkov

Petek, 15.03.2024
MLADI PLANINEC 2023
 

Fotografija tedna  

 

Zadnje fotogalerije  

Ponedeljkovci na Nebesih

Sevnica - Brunk - Radeče

Ponedeljkovci na Vetrniku

Kum ( 1220 m ) in Nebeška gora ( 958 m )

Ponedeljkovci na Šentviško goro nad Čatežem

Tematska pot TK PAV

Stari Pogorevc ( 1197 m ) in Goli vrh ( 1219 m )

Glinščica, 13. 4. 2024

Varujmo encijan na Lovrencu

Gradišče ( 1666 m ) - najvišji vrh Velike planine
PLANINSKO DRUŠTVO »LISCA« SEVNICA
Taborniška ulica 14
8290 SEVNICA

Matična številka: 5134196
Davčna številka: 80499414

TRR: SI56 6100 0002 1045 467
E-pošta: info@pd-lisca.si

Telefon: 041 481 697

Spletna stran: https://pd-lisca.si
Facebook: https://www.facebook.com/pdlisca

URADNE URE (v Planinskem zavetišču pod Sv. Rokom):

od 1.10. do 30.5. vsak torek od 17. do 18. ure
od. 1.6. do 30.9. vsak torek od 19. do 20. ure
×

Obvestilo o piškotkih

Spletno mesto uporablja piškotke (angl. cookies) za vodenje statistike obiska in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Več informacij o piškotkih...